aby byl systém zcela přizpůsoben požadavkům firmy
na základě důkladné analýzy požadavků  a zpracování studie na dodávku a implementaci IS jednoznačně a efektivně podporoval požadované agendy a procesy
měl i odpovídající technickou podporu a zabezpečený další rozvoj

Opíráme se o odpovídající, ověřené a transparentní postupy a metodiku dodávky a dále o připravené komponenty a další stavební prvky pro vývoj programového vybavení. Vlastní realizace řešení se provádí formou projektu, který je rozdělen na části a etapy